15) जैसे ही (jaise hI ) : __ल्या __ल्या (_lyA __lyA)

The suffix ल्या is appended to past tense form of verb and it is said twice.

जैसे ही वह आता है मुझे बताना (jaise hI vah AtA hai mujhe batAnA )
तो आल्या आल्या मला सांग (to AlyA AlyA malA sAMg)

जैसे ही वह देखती है वह भाग गया (jaise vah dekhatI hai vah bhAg gayA )
तीने बघितल्या बघितल्या तो पळाला (tIne baghitalyA baghitalyA to paLAlA)

जैसे ही वह होंगे …( jaise hI vah hoMge …)
ते झाल्या झाल्या … (te jhAlyA jhAlyA …)

Other way is to append “ताच”(tAch) to verb stem.

जैसे ही वह आता है मुझे बताना (jaise hI vah AtA hai mujhe batAnA )
तो येताच मला सांग (to yetAch malA sAMg)

जैसे ही वह देखती है वह भाग गया (jaise vah dekhatI hai vah bhAg gayA )

तीने बघताच तो पळाला (tIne baghatAch to paLAlA)

जैसे ही वह होंगे …( jaise hI vah hoMge …)

ते होताच … (te hotAch …)

16) तब (tab): की (kI)

In English, we say “Let me know once he comes”. Marathi sentence uses past tense form.
So literal translation may sound like “He came then tell me”

वह आयेगा तब मुझे बताना (vah AyegA tab mujhe batAnA)
तो आला की मला सांग ( to AlA kI malA sAMg )

जब मै तुम्हारी कथा देखूंगा तब तुम्हे अभिप्राय दूंगा ( jab mai tumhArI kathA dekhUMgA tab tumhe abhiprAy dUMgA )
मी तुझी गोष्ट बघितली की अभिप्राय देईन (mI tujhI goShT baghitalI kI abhiprAy deIn )

17) के बजाय (ke bajAy)

When using with noun ->__च्या ऐवजी (chyA aivajI )
When using with verb -> ण्या ऐवजी (NyA aivajI )

शरण जाने के बजाय फौजी मृत्यू स्वीकार करेगा (sharaN jAne ke bajAy phaujI mRutyU svIkAr karegA)
शरण जाण्याऐवजी सैनिक मरण स्वीकारेल (sharaN jANyAaivajI sainik maraN svIkArel)

मै कॉफी के बजाय चाय लूंगा (mai k~ophI ke bajAy chAy lUMgA)
मी कॉफीच्या ऐवजी चहा घेईन (mI k~ophIchyA aivajI chahA gheIn )

18) ताकी (tAkI ) : जेणेकरून ( jeNekarUn )

मै परिश्रम करूंगा ताकी मै जीत जाऊं ( mai parishram karUMgA tAkI mai jIt jAUM)
मी परिश्रम करीन जेणेकरून मी यशस्वी होईन (mI parishram karIn jeNekarUn mI yashasvI hoIn )

हमे प्लास्टिकका इस्तमाल टालना चाहिये ताकी प्रदूषण कम हो जाये (hame plAsTikakA istamAl TAlanA chAhiye tAkI pradUShaN kam ho jAye)
आपण प्लास्टिक टाळले पाहिजे जेणेकरून प्रदूषण कमी होईल ( ApaN plAsTik TALale pAhije jeNekarUn pradUShaN kamI hoIl )

19) जबकि (jabaki): उलट (ulaTa), उलटपक्षी (ulaTapakShI ), प्रत्यक्षात ( pratyakShAt)

उसने मुझे धोखा दिय जबकि मै उसकी मदद कर रहा था (usane mujhe dhokhA diya jabaki mai usakI madad kar rahA thA )
त्याने मला फसवले उलट/ उलटपक्षी मी त्याला मदत करत होतो ( tyAne malA phasavale ulaT/ ulaTapakShI mI tyAlA madat karat hoto )

सरकारने कहा की दाम कम हुए है जबकि महंगाई बढी (sarakArane kahA kI dAm kam hue hai jabaki mahaMgAI baDhI )
सरकारने सांगितले की भाव कमी झाले आहेत उलट/ उलटपक्षी/प्रत्यक्षात महागाई वाढली ( sarakArane sAMgitale kI bhAv kamI jhAle Ahet ulaT/ ulaTapakShI/pratyakShAt mahAgAI vADhalI)

20) की क्या (kI kyA): का (kA )

वह जानेवाला है कि क्या मुझे पता नही था ( vah jAnevAlA hai ki kyA mujhe patA nahI thA )
तो जाणार आहे का मला माहित नाही (to jANAr Ahe kA malA mAhit nAhI )

21) ___ या नहीं ( ___ yA nahIM) : का नाही (kA nAhI )

उसने बोलन चाहिये या नहीं उसे समझा नहीं (usane bolana chAhiye yA nahIM use samajhA nahIM )
तीने बोलावे का नाही तीला कळले नाही (tIne bolAve kA nAhI tIlA kaLale nAhI )

मै आऊंगा या नही यह अभी बत नहीं सकता (mai AUMgA yA nahI yah abhI bata nahIM sakatA )

मी येईन का नाही हे आत्ता सांगू शकत नाही ( mI yeIn kA nAhI he AttA sAMgU shakat nAhI )

22)नही तो ( nahi to ) / वरना (varanA) : नाहीतर (nAhItar)

यह करो नहि तो / वरना तु नही जीतेगा (yah karo nahi to / varanA tu nahI jItegA)
हे कर नाहीतर तू जिंकणार नाहीस (he kar nAhitar tU jiMkaNAr nAhIs )

उसने मुझे तुरंत बताना चाहिये नहि तो / वरना मुझे नही पता चलेगा (usane mujhe turaMt batAnA chAhiye nahi to / varanA mujhe nahI patA chalegA )
त्याने मला लगेच कळवले पाहिजे नाहीतर मला कळणार नाही ( tyAne malA lagech kaLavale nAhItar malA kaLaNAr nAhI)

23) भी (bhI) : सुद्धा (suddhA), ही(hI)

मै भी दौडा ( mai bhI dauDA)
मी सुद्धा धावलो ( mI suddhA dhAvalo) / मीही धावलो (mIhI dhAvalo)

वह कल भी आयेगा ( vah kal bhI AyegA )
तो उद्यासुद्धा / उद्याही येईल ( to udyAsuddhA / udyAhI yeIl )

Listen examples in this lesson