पुस्तक : जर्मन-मराठी भाषांतरशब्दकोश

कोशकार : अविनाश बिनिवाले

संपादन निर्मिती : झेलम कानडे

जर्मन शिकणऱ्या मराठी भाषकांसाठी उपयुक्त असा शब्दकोश (डिक्शनरी). या शब्द कोशात प्रत्येक जर्मन शब्दाचा उच्चार दिलेला आहे.

मराठी प्रमाणेच जर्मन भाषेतही नामाचे लिंग आणि त्याचे अनेकवचनाचे रूप अनियमित म्हणेज कुठल्याही नियमानुसार न ठरता केवळ परंपरेने चालत आलेले असते. त्यामुळे प्रत्येक नामाचे लिंग आणि त्याचे अनेकवचनाचे रूपही या शब्दकोशात दिलेले आहे.

This is a German to Marathi dictionary. This dictionary gives pronunciation of every German word. Also for every noun it gender and plural form is mentioned. This book is quite helpful to any Marathi speaker who is learning German.