“नाट्टु नाट्टु” ह्या गाण्याला नुकताच “गोल्डन ग्लोब” पुरस्कार मिळाला. हा चित्रपट मूळ तेलुगू आहे. त्याचं तमिळ आणि हिंदी मध्ये डबिंग झालं आहे. तमिळ गाण्याचे बोल “नाट्टु कूत्तु” असे आहेत.

ह्या गाण्याच्या आधीच्या प्रसंगात युरोपियन व्यक्ती एका भारतीय माणसाचा वर्णद्वेषातून पाणउतारा करते. “ह्या काळया लोकांना काय नाचता येणार” असं म्हणत थट्टा करते. तेव्हा ते दोन भारतीय त्याला आपला नाच दाखवतात. आणि असा “नाट्टु कूत्तु” म्हणजे देशीनृत्य/लोकनृत्य करता येईल का असं गाण्यातून आव्हान देतो. लोकनृत्य कसं कठीण आहे आणि त्यात किती जलद गतीने हालचाली कराव्या लागतात ह्याचं अतिशयोक्त वर्णन करणारं हे गाणं आहे. तमिळ बोलीतलं आहे.

கருந்தோளு கும்பலோடு…
करून्तोळु कुंबलोड (काळ्या लोकांच्या टोळीबरोबर )…
பட்டிக்காட்டு கூத்தக் காட்டு…
पट्टीकाट्टु कूत्तु काट्टु (नाचून दाखवा)

போடு நம்ம தாளம் ஒண்ணு…
पोडु नम्म ताळम् ओण्णु (आमचा एक ताल वाजवा).
போட்டு நாட்டு கூத்தக் காட்டு…
पोट्टु नाट्टु कूत्त काट्टु (वाजवून लोकनृत्य दाखवा)

சிலம்பாட்டம் சுத்திக்காட்டு…
सिलंबाट्टम् सूत्ति काट्टु. (सिलंबम् – काठी फिरवून मारामारी करायला वापरायची काठी ) गरागरा फिरून दाखव ..
காத்த ரெண்ட வெட்டிக்காட்டு…
कात्तु रॆंडु वॆट्टी काट्टु (वाऱ्याचे दोन भाग करून दाखव)

ஜல்லிக்கட்டு காளையாட்டம் கூறு கொம்பில் குத்திக்காட்டு…
जल्लिकट्टु काळैयाट्टम् कूरु कॊम्बिल् कुत्तिकाट्टु (जल्लिकट्टु ह्या बैलांच्या कुस्तीत अणकुचीदार शिंगांमध्ये उडी मारून दाखव )
நாலு காலு நாலு தோலும் மிரட்டி தூள கிளப்பிக்காட்டு…
नाल काल नाल तोलुम् मिरट्टि तूळ किळप्पिकाट्टु (चार पाय चार खांदे एकत्र हलवून अपूर्व दृश्य दाखव)

என் பாட்டுங்கூத்து…
एन् पाट्टुंगूत्तु (माझं गाणं ऐक )
என் பாட்டுங்கூத்து…
एन् पाट्टुंगूत्तु (माझं गाणं ऐक )
என் பாட்டுங்கூத்து…
एन् पाट्टुंगूत्तु (माझं गाणं ऐक )

நாட்டு நாட்டு நாட்டு நாட்டு…
नाट्टु नाट्टु नाट्टु नाट्टु (देशी/स्थानिक/ह्या मातीतलं )
நாட்டு நாட்டு கூத்தக் காட்டு…
नाट्टु नाट्टु कूत्तु काट्टु
நாட்டு நாட்டு நாட்டு நாட்டு…
नाट्टु नाट्टु नाट्टु नाट्टु
நாட்டு வேட்ட கூத்தக் காட்டு…
नाट्टु वेट्ट कूत्तु काट्टु

நாட்டு நாட்டு நாட்டு…
नाट्टु नाट्टु नाट्टु (देशी/स्थानिक/ह्या मातीतलं )
பாட்டு படிச்சு தப்படிச்சு காட்டு…
पाट्टु पडिच्चु दप्पडिच्चु काट्टु (गाणं ऐकून ??? )
நாட்டு நாட்டு நாட்டு…
नाट्टु नाट्टु नाट्टु
வெற்றிகொடிய நாட்டி வீரம் காட்டு…
वॆट्रिकॊडिय नाट्टि विरम् काट्टु (विजयाचा ध्वज उंचावून शौर्य दाखव)

ரெண்டு இதயம் ஒன்னாக்கி…
रॆंडु इदयम् ऒन्नाक्कि (दोन हृदये एकत्र होऊन)
டண்டணக்கானு மோளம்கொட்டு…
डंडक्कानु मोळम् कॊट्टु (दणदणाट करणारा ढोल कर)
கிளியும் குயிலும் பாட்டுக்கட்டி…கீச்சிக்கிட்டு கூவிக்கிட்டு…
किळियुम् कुयिलुम् पाट्टीकट्टी कीच्चिक्किट्टु कूविक्किट्टु (पोपट आणि कोकिळेला ओरडू दे, कूजन करू दे)

கையி சொடக்கும் தாளத்தில்…செவ்வானம் சாய்ச்சுக்காட்டு…
कैयि सॊट्टुम् ताळत्तिल् सॆव्वानम् साय्च्चुकाट्टु (हाताने ताल देऊन मंगळ (आकाशातले ग्रह) खाली पाडून दाखव )
காலு தட்டும் தாளத்தில்…நிலமெல்லாம் அதிரவிட்டு…
काल तट्टुम् ताळत्तिल् निलमेल्लाम् अदिरविट्टु (पायाच्या तालाने पृथ्वी हलवून टाक)
சொட்டு சொட்டு வேர்வை கொட்டும்…சாத்தான்தான் கைத்தட்டு…
सॊट्टु सॊट्टु वेर्वै कॊट्टुम् सात्तान्दान् कैतट्टु (थेंब थेंब घाम टपकण्याचा आवाज ह्याच खरा टाळ्या )

என் பாட்டுங்கூத்து…
एन् पाट्टुंगूत्तु (माझं गाणं ऐक )
என் பாட்டுங்கூத்து…
एन् पाट्टुंगूत्तु (माझं गाणं ऐक )
என் பாட்டுங்கூத்து…
एन् पाट्टुंगूत्तु (माझं गाणं ऐक )

நாட்டு நாட்டு நாட்டு நாட்டு…
नाट्टु नाट्टु नाट्टु नाट्टु
நாட்டு நாட்டு கூத்தக் காட்டு…
नाट्टु नाट्टु कूत्तु काट्टु
நாட்டு நாட்டு நாட்டு நாட்டு…
नाट्टु नाट्टु नाट्टु नाट्टु
நாட்டு நாட்டு கூத்தக் காட்டு…
नाट्टु नाट्टु कूत्तु काट्टु

நாட்டு நாட்டு நாட்டு…
नाट्टु नाट्टु नाट्टु
கள்ளு போதை ஆட்டம் ஆடிக் காட்டு…
कळ्ळु पोदै आट्टम् आडि काट्टु (झिंगल्यासारखा नाच करून दाखव )
நாட்டு நாட்டு நாட்டு…
नाट्टु नाट्टु नाट्टु
கோட்ட மேல வெற்றிக்கொடி நாட்டு…
कोट्ट मेल वॆट्रिकॊडि नाट्टु (किल्ल्यावर विजयध्वज उंचवू देशी)

பூமி ஆடி நடுங்கத்தான்… வேகம் ஏத்தி அடிய மாத்தி…
बूमि आडि नडुन्गत्तान् वेगम् एत्ति अडिय मात्ति (थरथरूदे भूमी, वाढवून वेग, बदलून पाऊले)
பின்ன வெச்சு முன்ன வெச்சு…எகிரித்தான் யக்கா யக்கா…
पिन्न वॆच्चु मुन्न वॆच्चु एगिरिदान् यक्का यक्का (पुढे जाऊन, मागे जाऊन, इकडे तिकडे फिरून)
நாட்டு கூத்த காட்டு…
नाट्टु कूत्तु काट्टु (लोकनृत्य दाखवा)

போடு…
पोडु (वाजवा)

தும் தும் துடிப்பெல்லாம்…வெளிய விட்டு உள்ள விட்டு…
दुम् दुम् तुडिप्पेल्लाम् वॆळिये विट्टु उळ्ळ विट्टु (दुम् दुम् वाजणाऱ्या हृदयाच्या ठोक्यांना बाहेर सोडत, आत घेत)
தம்மு தம்மு கட்டிக்கிட்டு…துள்ளிதான் யக்கா யக்கா…
दम्मु दम्मु किट्टिकिट्टु तुळ्ळिदान् यक्का यक्का ( दम्मु दम्मु श्वास रोखून ढांगा टाकत पळा )
நாட்டு கூத்து காட்டு…
नाट्टु कूत्तु काट्टु (लोकनृत्य दाखवा)

अजून तमिळ गाणी आणि त्यांचे अर्थ मराठीत