तू कुठे आहेस (tU kuThe Ahes)तू कहां है (tU kahAM hai)
तुम्ही कुठे आहात (tumhI kuThe AhAt)आप कहां हो (Ap kahAM ho )


मी इकडे आहे (mI ikaDe Ahe)मै यहां हूं (mai yahAM hUM)
मी तिकडे आहे (mI tikaDe Ahe)मै वहां हूं (mai vahAM hUM)


मी ऑफिसामधे आहे (mI ~ophisAmadhe Ahe)मै ऑफिसमें हूं (mai ~ophisameM hUM)
मी गच्चीवर आहे (mI gachchIvar Ahe)मै छत पर हूं (mai Chat par hUM)
मी रस्त्यात आहे (mI rastyAt Ahe)मै रास्ते में हूं (mai rAste meM hUM)
मी वाटेत आहे (mI vATet Ahe)मै रास्ते में हूं (mai rAste meM hUM)


तू कुठे गेला होतास (tU kuThe gelA hotAs)तू कहा गया था (tU kahA gayA thA )
मी पिक्चरला गेलो होतो
(mI pikcharalA gelo hoto)
मै सिनेमा गया था
(mai sinemA gayA thA )


पोस्ट ऑफीस कुठे आहे (posT ~ophIs kuThe Ahe)पोस्ट ऑफीस कहां है (posT ~ophIs kahAM hai)
पोस्ट ऑफीस जवळचआहे (posT ~ophIs javaLach Ahe)पोस्ट ऑफीस पासमें ही है (posT ~ophIs pAsameM hI hai)
पोस्ट ऑफीस लांब/दूरआहे (posT ~ophIs lAMb/dUr Ahe)पोस्ट ऑफीस दूर है (posT ~ophIs dUr hai)

सेन्ट्रल पार्कला कसे जायचे
(senTral pArkalA kase jAyache)
सेंट्रल पार्क कैसे जाये?
(seMTral pArk kaise jAye? )

सरळ जा (saraL jA)सीधे जाओ (sIdhe jAo)
डावीकडे वळा (DAvIkaDe vaLA)बाईं ओर मुडिये (bAIM or muDiye)
उजवीकडे वळा (ujavIkaDe vaLA)दाईं ओर मुडिये (dAIM or muDiye)
मागे जा (mAge jA)पीछे जाओ (pIche jAo)
त्या टेकडीवर चढा (tyA TekaDIvar chaDhA)उस छोटी पहाडी पर चढो
(us ChoTI pahADI par chaDho)

Listen these sentences online at