पुस्तक : The Idiot Brain (द इडियट ब्रेन)

लेखक : Dean Burnet (डीन बर्नेट)

भाषा: English (इंग्रजी)

पाने : 350

ISBN : 978-1-78335-082-7

आपण जसे वागतो तसे का वागतो? आपल्याला भीती का वाटते? काही जणांना बस का लागते? आपल्याला “१२च्या वेळी”भूक का लागते? गडबड गोंधळ चालू असताना आपल्याला एकाग्र का होता येत नाही? हे आणि असे अनेक प्रश्न व त्यांची वैज्ञानिक उत्तरे देणारे हे पुस्तक आहे. उदा.ज्यांना गाडी लागते त्यांचा मेंदू कसा विचार करतो पहा : जेव्हा आपण हलचाल करतो तेव्हा आपल्या कानाच्या आतल्या पोकळीतील द्रव हलते. तसेच डोळ्यांना आजूबाजूचे दृश्य पण हलताना दिसते. जेव्हा आपण वेगवान वाहनातून, धक्क्यांशिवाय प्रवास करत असतो तेव्हा आपली स्वतःची हालचाल होत नाही त्यामुळे कानाच्या पोकळीतील द्रव हलत नाही. पण आजूबाजूची दृश्ये वेगाने बदलत असतात. दृश्य बदलतायत पण द्रव हलत नाहीये असा मिश्र संदेश मेंदूकडे जातो तेव्हा मेंदूला असं वाटतं की नक्कीच काहितरी गडबड आहे, पोटात अन्नाद्वारे चुकीचा पदार्थ गेल्यामुळे असं होत असणार. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून मेंदू पोटतील पदार्थ बाहेर टाकून द्यायची आज्ञा देतो. माणूस उलटी करतो. थोडक्यात प्रवासातील उलट्यांचा पोटाशी संबंध नाही तर मेंदूशी आहे. 

अनुक्रमणिका :आपण जेव्हा विचार करतो, निर्णय घेतो, घाबरतो तेव्हा मेंदूच्या कुठल्या भागात काय “केमिकल लोचा” होतो हे समजावून सांगितलं आहे. मेंदूचं मुख्य काम शरीर जगवणं, धोक्यांपसून दूर राहणं आहे. त्यातून आपण जे बघतो, ऐकतो, अनुभवतो त्यातून आपण शिकतो. अर्थात मेंदू त्यातून पॅटर्न तयार करतो. पुढच्यावेळी तशीच परिस्थिती आली की मेंदू ठरवतो हे घाबरण्या सारखे आहे का आनंददायक का आणि काही. हे पॅटर्न चुकीचे बनले गेले की विनाकारण भीती वाटणे “फोबिया”/भयगंड तयार होतो. काही वेळा मजा घडतात उदा. दृष्टीभ्रम इल्युजन.


उदा. भीतीबद्दलचं पुस्तकातलं प्रकरण.

(फोटोवर क्लिक करून झूम करून वाचा)
तर मेंदूच्या वागण्याची शास्त्रीय माहिती सोप्या आणि खेळकर पद्धतीने देणारं हे पुस्तक आहे. मजेशीर आणि माहितीपूर्ण आहे. मेंदू पॅटर्न कसे तयार करतो हे कळलं की बर्‍याच वर्तणुकीचे मूळ कारण सांगताना पुन्हा पुन्हा तेच मुद्दे येतात तेव्हा थोडं कंटाळवाणं होऊ शकतं. पण तो भाग वरवर संपवून पुढच्या लेखाकडे वळता येतं.———————————————————————————-

मी दिलेली पुस्तक श्रेणी :- जवा ( जमल्यास वाचा )

———————————————————————————-


———————————————————————————-

आवा ( आवर्जून वाचा )

जवा ( जमल्यास वाचा )

वाठीनावाठी ( वाचलं तर ठीक नाही वाचलं तरी ठीक )

नावाठी ( नाही वाचलं तरी ठीक )

———————————————————————————