पुस्तक : Thick as thieves (थिक अ‍ॅज थीव्ज)

लेखक : Ruskin Bond (रस्किन बॉंड)

भाषा : English (इंग्रजी)

पाने : २०८

ISBN : 9780143332480


रस्किन बॉंड या ब्रिटिश वंशाच्या पण भारतात जन्मून इथेच आयुष्य घालवणाऱ्या लेखकाचे हे पुस्तक आहे. या लेखकाबद्दल पुस्तकात दिलेली माहिती.अनुक्रमणिका:हे पुस्तक लेखकाच्या आठवणी रूप गोष्टींचं आहे. बहुतेक आठवणी त्याच्या लहानपणाच्या आहेत. एका इंग्रज मुलाचं भारतातील बालपण त्याच्या नजरेतून बघता येईल अशा अपेक्षेने मी हे पुस्तक विकत घेतलं होतं. पण कथांमधला मुलगा इंग्रज आहे म्हणून भारतीय मुलांमध्ये वावरताना फार फरक पडतो असं वाटत नाही. गावात वाढलेल्या कोणच्याही लहानपणच्या आठवणी अशाच असतील. मुलं मुलं एकत्र येऊन होळी-रंग खेळलो, मित्राच्या वडिलांच्या बदलीमुळे मित्र गाव सोडून गेला, बालपणीचा मित्र खूप वर्षं भेटला नाही आणि काही वर्षांपूर्वीच तो वारल्याचं कळलं इ. प्रसंग येतात. त्यात वेगळेपणा काही नाही, प्रसंग रंगवलेत असं नाही, व्यक्तिचित्रणही खास नाही की परिसरवर्णनही. त्यामुळे पुस्तक कंटाळावाणं होतं. मी काही पूर्ण वाचू शकलो नाही.


उदा. लेखक तरूणपणी काही वर्षं इंग्लंडला गेला. तिकडे तो एकटा खोलीत राहायचा. त्याच्या खोलीत उंदीर येऊ लागले. एकटेपणा घालवण्यासाठी तो त्यांना खायला घालायला लागला. ते पण खायला येऊ लागले. काही दिवसांनी त्याने खोली सोडली. अशा आशयाची ही गोष्ट वाचा.


आता यात लिहिण्यासारखं काय होतं मला कळलं नाही. असलं स्वान्त:सुखाय लेखन हल्ली ब्लॉग, फेसुक स्टेटस, व्हॉटसप-लेख वरसुद्धा फार कोणी फॉरवर्ड करणार नाही. इथे तर पुस्तक छापून प्रकाशित केलं आहे. पुलंच्या एका कथनातलं एक वाक्य आठवलं “मोठे लोकही काही वेगळं सांगतात असं नाही. पण ते मोठे असतात हे महत्त्वाचं”.


हे पुस्तक वाचताना त्यामुळे रुड्यार्ड किपलिंग ह्यांच्या “किम” कादंबरीची आठवण झाली. ब्रिटिश मुलाचं भारतातलं बालपण, १०० वर्षांपूर्वीचा भारत आणि त्या मुलाचा साहसी प्रवास अनुभवायचा असेल तर “किम” ही कादंबरी उत्कृष्ट आहे. 


———————————————————————————-
मी दिलेली पुस्तक श्रेणी :- नावाठी ( नाही वाचलं तरी ठीक )
———————————————————————————-

———————————————————————————-
आवा ( आवर्जून वाचा )
जवा ( जमल्यास वाचा )
वाठीनावाठी ( वाचलं तर ठीक नाही वाचलं तरी ठीक )
नावाठी ( नाही वाचलं तरी ठीक )
———————————————————————————-