Money पैसा כֶּסֶף
shekel शेकेल שֶׁקֶל
shekels शेकेल שקלים
Cash रोख מזומן
A bill (Paper Money) नोटा (कागदाच्या नोटा) שטר (כסף נייר)

I need to change money मला पैसे बदलण्याची गरज आहे
אני צריך / צריכה להמיר כסף

You can change money at a money-changer’s or at any bank.
तुम्ही मनी चेंजर किंवा कोणत्याही बँकेत पैसे बदलू शकता.
אפשר להמיר כסף אצל החלפן או בכל הבנק.

Where is the nearest bank. सर्वात जवळची बँक कुठे आहे.
אֵיפֹה הַבַּנק הַקָרוֹב בְּיוֹתֵר?

Where is the nearest ATM ? सर्वात जवळचे एटीएम कुठे आहे?
איפה הכספומט הקרוב ביותר ?

What are the bank’s hours ? बँकेचे कामाचे तास काय आहेत? / बँकेची कामाची वेळ काय आहे?
מה הן שעות פתיחה של הבנק ?

What is today’s exchange rate for…आजचा विनिमय दर किती आहे…
מהו שער החליפין של היום עבור…

….the dollar ?….डॉलर ?
….הדולר ?
….the Euro ? ….युरो ?
….היורו /האירו ?

I want to exchange 100 dollars, cash. मला 100 डॉलर्स, रोख बदलायचे आहेत.
אני רוצה/רוצה להמיר מאה דולר במזומנים.

I’d like to… open a checking account. मला एक चेकिंग खाते उघडायचे आहे.
אני רוצה/רוצה… לפתוח חשבון עובר ושב.

…open a savings account. …बचत खाते उघडा.
…לפתוח חשבון חיסכון.

…make a deposit. …जमा करा.
…לבצע הפקדה.

…make a withdrawal. …पैसे काढा.
…למשוך כסף.

…speak with an advisor. …सल्लागाराशी बोला.
…לדבר עם יועץ.

…transfer funds from another account. …दुसऱ्या खात्यातून निधी हस्तांतरित करा.
…להעביר כספים מחשבון אחר.

…order a banker’s check. …बँकर चेक मागवा.
…להזמין המחאה בנקאית.

…order checkbooks. …चेकबुक ऑर्डर करा.
… להזמין פנקסי צ’קים.

…arrange a standing payment order. …स्थायी पेमेंट ऑर्डरची व्यवस्था करा.
…לסדר הוראת קבע.

What banking services can be done…कोणत्या बँकिंग सेवा करता येतील…
אילו שירותים בנקאיים ניתן לעשות…

…by phone? …दूरध्वनी द्वारे?
דרך הטלפון ?

…through the Internet ? …इंटरनेटद्वारे?
…דרך האינטרנט ?

Please change this bill into small change. कृपया ह्या नोटांचे सुट्टे पैसे द्या.
נא לפרוט את השטר הזה לכסף קטן.

How much does this cost ? याची किंमत किती आहे ?
כמה זה עולה ?

What’s the price ? किंमत किती आहे ?
מה המחיר ?

Does that include VAT (value added tax) त्यात VAT (मूल्यवर्धित कर) समाविष्ट आहे का?
האם זה כולל מע”מ (מס ערך מוסף)

Can I pay in several interest-free payments. मी अनेक व्याजमुक्त देयके देऊ शकतो.
האם אוכל לשלם במספר תשלומים ללא ריבית.

It seems to me that I should get back some change . मला असे वाटते की मला अजून सुटे पैसे परत मिळायला हवेत.
נדמה לי שמגיעה לי עודף.

I have a credit card. माझ्याकडे क्रेडिट कार्ड आहे.
יש לי כרטיס אשראי.

I’ll pay… मी पैसे देईन…
אני אשלם…

…by credit card…क्रेडिट कार्ड ने
…בכרטיס אשראי

…in cash….रोख मध्ये.
…במזומן.

…by check. …चेक करून.
…בציק.

I’d like to invest in the stock market. मला शेअर बाजारात गुंतवणूक करायची आहे.
אני רוצה להשקיע בבורסה.

It’s beyond my budget. ते माझ्या बजेटच्या बाहेर आहे.
זה מעבר לתקציב שלי.

profit and loss नफा आणि तोटा
רווח והפסד

My account is overdrawn. माझे खाते ओव्हरड्रॉ झाले आहे.
החשבון שלי במשיכת יתר.

We are (not) rich. आपण श्रीमंत (नाही) आहोत.
אנחנו (לא) עשירים.

They are (not) poor. ते (नाही) गरीब आहेत.
הם (לא) עניים.

for free विनामूल्य בחינם

for payment पेमेंटसाठी לתשלום

Listen these sentences in this YouTube video

Visit homepage of Hebrew-to-Marathi learning tutorial