During our global practice session the participants discussed “prepositions”. They created simple sentences and conversation as a homework. We all reviewed them together.

You can listen to complete practice session at

https://youtu.be/qaN59HPUiSU

Conversation written by Franziska

Hi. Long time since we met saw other. Do you live near here ?आपल्याला भेटून बरेच दिवस झाले. तू जवळपास राहतोस का? (ApalyAlA bheTUn barech divas jhAle. tU javaLapAs rAhatos kA?)
Hi ! Indeed ! I live across the street. And you ?खरंच. मी रस्त्याच्या पलिकडे राहतो. आणि तू ? (kharaMch. mI rastyAchyA palikaDe rAhato. ANi tU ?)
Oh, I live in this area as well. 200 meter from here; behind that building.मी पण या भागातच राहते. इथून २०० मीटर अंतरावर; त्या इमारतीमागे. (mI paN yA bhAgAtach rAhate. ithUn 200 mITar aMtarAvar; tyA imAratImAge.)
Since when do you live here ?तू इथे केव्हापासून राहतोस ? (tU ithe kevhApAsUn rAhatos ?)
I just moved here. I used to live close to the river before; oustside of Berlin.अरे ! मी तर नुकताच इकडे राहायला आलो. आधी मी नदीजवळ राहायचो; बर्लिनच्या बाहेर. (are ! mI tar nukatAch ikaDe rAhAyalA Alo. AdhI mI nadIjavaL rAhAyacho; barlinachyA bAher.)
Ohh, because of that we didn't see each other.ह्म्म्म. म्हणूनच आपण कधी एकेमेकांना भेटलो नाही. (hmmm. mhaNUnach ApaN kadhI ekemekAMnA bheTalo nAhI.)

Conversation written by Emily

I don’t go to work these days.आजकाल मी कामाला जात नाही. (AjakAl mI kAmAlA jAt nAhI.)
Instead I work at home on the computer.त्याऐवजी मी घरी computerवर काम करते . (tyAaivajI mI gharI computer var kAm karate .)
Sometimes I make breakfast for Rohan.कधीकधी मी रोहनसाठी नाश्ता बनवते . (kadhIkadhI mI rohanasAThI nAshtA banavate .)
Sometimes he makes breakfast for me.कधीकधी रोहन माझ्यासाठी नाश्ता बनवतो . (kadhIkadhI rohan mAjhyAsAThI nAshtA banavato .)
Many times I eat nutella on toast with banana pieces.बरेच वेळा मी टोस्टवर Nuttela आणि केळ्यांचे तुकडे खाते . (barech veLA mI TosTavar Nuttela ANi keLyAMche tukaDe khAte .)
Rohan likes to eat tea with biscuits.रोहनला चहाबरोबर बिस्किट खायला आवडते . (rohanalA chahAbarobar biskiT khAyalA AvaDate .)
We talk often about exercising, because we don’t go out.बरेच वेळा आम्ही व्यायामाबद्दल बोलतो कारण आम्ही बाहेर पडत नाही . (barech veLA AmhI vyAyAmAbaddal bolato kAraN AmhI bAher paDat nAhI .)
We play games with friends on the tv instead.त्याऐवजी आम्ही टीव्हीवर मित्रांबरोबर गेम्स खेळतो . (tyAaivajI AmhI TIvhIvar mitrAMbarobar gems kheLato .)
A. Are you going out?तू बाहेर पडणार आहेस का? (tU bAher paDaNAr Ahes kA?)
B. Yes, I need to go to the grocery store.हो, मला किराणा दुकानात जायचं आहे. (ho, malA kirANA dukAnAt jAyachaM Ahe.)
A. Okay, be careful; apply hand sanitizer when you leave.ठीक आहे, काळजी घे. निघताना हॅन्ड सॅनिटायझर लाव. (ThIk Ahe, kALajI ghe. nighatAnA h~anD s~aniTAyajhar lAv.)
B. I will. We need tomatoes and onions to put in the soup.मी लावेन. आपल्याला सूपमध्ये टाकायला टमेटो आणि कांदा पाहिजे आहे (mI lAven. ApalyAlA sUpamadhye TAkAyalA TameTo ANi kAMdA pAhije Ahe.)
A. Okay, can you bring some milk and eggs too?ठीक आहे. दूध आणि अंडी पण आणू शकतोस का? ( ThIk Ahe. dUdh ANi aMDI paN ANU shakatos kA?ho, mI ANU shakatos kA?)
B. Yes, I can (bring).हो, मी आणू शकतो. (ho, mI ANU shakato.)
A. Thank you.धन्यवाद (dhanyavAd)
B. Okay, I’ll be back soon. ठीक आहे, मी लवकरच परत येईन. (ThIk Ahe, mI lavakarach parat yeIn.)

Conversation written by Shoko

The weather was great and I felt like going out for a drive.हवामान छान होते, आणि मला असे वाटले की ड्राईव्हसाठी बाहेर जावे. (havAmAn ChAn hote, ANi malA ase vATale kI DrAIvhasAThI bAher jAve.)
The car key was hung on a hook.गाडीची चावी एका हुकवर टांगली होती. (gADIchI chAvI ekA hukavar TAMgalI hotI.)
I took the key and went out.मी चावी घेऊन बाहेर निघाले. (mI chAvI gheUn bAher nighAle.)
Another car was very close to my car.दुसरी कार माझ्या कारच्या अगदी जवळ होती. (dusarI kAr mAjhyA kArachyA agadI javaL hotI.)
So I had to drive carefully.म्हणून मी काळजीपूर्वक गाडी चालवली. (mhaNUn mI kALajIpUrvak gADI chAlavalI.)
And there was a big tree besides my car.माझ्या गाडीच्या बाजूला एक मोठे झाड होते. (mAjhyA gADIchyA bAjUlA ek moThe jhAD hote.)
Before I left there, I cut two thick branches of the tree.तिथे जाण्यापूर्वी मी झाडाच्या दोन जाड फांद्या तोडल्या. (tithe jANyApUrvI mI jhADAchyA don jAD phAMdyA toDalyA.)
Because I thought the branches would fall on my car.कारण मला वाटले की फांद्या माझ्या गाडीवर पडतील. (kAraN malA vATale kI phAMdyA mAjhyA gADIvar paDatIl.)
I kept going until the signal.मी सिग्नलपर्यंत जात राहीले. (mI signalaparyMt jAt rAhIle.)
In front of me, an elderly man was walking.माझ्यासमोर, एक वृद्ध माणूस चालत होता. (mAjhyAsamor, ek vRuddh mANUs chAlat hotA.)
I stopped for him.मी त्याच्यासाठी थांबले. (mI tyAchyAsAThI thAMbale.)
I was relived.मला दिलासा मिळाला. (malA dilAsA miLAlA.)
I went through some cherry blossoms trees.मी काही चेरी बहरलेल्या झाडांमधून गेले. (mI kAhI cherI baharalelyA jhADAMmadhUn gele.)
After an hour, I went towards home.एका तासानंतर, मी घराकडे गेले. (ekA tAsAnMtar, mI gharAkaDe gele.)
It was a great day.तो एक चांगला दिवस होता. (to ek chAMgalA divas hotA.)