Below is a conversation between a lady with her maid. Dialogues of lady are highlighted in yellow.

आईए मौसी(AIe mausI)
या मावशी (yA mAvashI)
क्या आप हमारे यहां काम करोगी ?
(kyA Ap hamAre yahAM kAm karogI ?)
आमच्याकडचं काम कराल का?
(AmachyAkaDachM kAm karAl kA? )
क्या क्या काम है ?
(kyA kyA kAm hai ?)
काय काय काम आहे? (kAy kAy kAm Ahe?)
कपडे धोना, बर्तन मांजना, पोछा.
(kapaDe dhonA, bartan mAMjanA, poChA.)
धुणं, भांडी आणि केरफरशी
(dhuNaM, bhAMDI ANi kerapharashI)
कितने लोगोंके कपडे और बर्तन ?
(kitane logoMke kapaDe aur bartan ?)
किती जणांचं धुणं-भांडी
(kitI jaNAMchaM dhuNM-bhAMDI)
हम चार बडे लोग और दो बच्चे हैं.
(ham chaar baDe log aur do bachce haiM.)
आम्ही ४ मोठी माणसं आहोत आणि २ लहान मुलं आहेत.
(AmhI 4 moThI mANasaM Ahot ANi 2 lahAn mulaM Ahet.)
ठीक है. कपडे धोनेके सात सौ और बर्तन मांजनेके सात सौ होंगे.
(ThIk hai. kapaDe dhoneke sAt sau aur bartan mAMjaneke sAt sau hoMge.)
बरं. धुण्याचे सातशे आणि भांड्यांचे सातशे होतील.
(baraM. dhuNyAche sAtashe ANi bhAMDyAMche
sAtashe hotIl.)
पोछा लगनेके दो सौ.
(poChA laganeke do sau.)
लाद्या पुसायचे दोनशे. (lAdyA pusAyache donashe.)
हे भगवान ! पोछा लगनेके दो सौ ठीक है.
(he bhagavAn ! poChA laganeke do sau ThIk hai.)
बापरे!! केरफरशीचे दोनशे ठीक आहेत.
(bApare kerapharashIche donashe ThIk Ahet. )
लेकीन कपडे और बर्तन के सात सौ मतलब कुछ ज्यादा ही लगते है.
(lekIn kapaDe aur bartan ke sAt sau matalab kuCh jyAdA hI lagate hai.)
पण धुण्याचे आणि भांड्यांचे सातशे म्हणजे खूपच वाटतात.
(paN dhuNyAche ANi bhAMDyAMche sAtashe mhaNaje
khUpach vATatAt.)
नही चाची.(nahI chAchI.)नाही हो काकू. (nAhI ho kAkU. )
पाच सौ ले लीजिये न मौसी.(pAcha sau le lIjiye n mausI.)
पाचशे घ्या ना मावशी. (pAchashe ghyA nA mAvashI. )
नही चाची. सब जगह उतनेही लेते है.(nahI chAchI. sab jagah utanehI lete hai.)नाही हो काकू. सगळीकडे तेवढेच घेतो.
(nAhI ho kAkU. sagaLIkaDe tevaDhech gheto.)
हर व्यक्तीके देड सौ लेते है.(har vyaktIke deD sau lete hai.)माणशी दीडशेच घेतो. (mANashI dIDashech gheto. )
आपके यहां दो छोटे बच्चे है इसलिये कम बताया.
(Apake yahAM do ChoTe bachche hai isaliye kam bataayA.)
तुमच्याकडे दोन लहान मुलं आहेत
म्हणून कमी सांगितले.
(tumachyAkaDe don lahAn mulaM Ahet
mhaNUn kamI sAMgitale.)
नहीं. सात सौ नहीं दे सकते.(nahIM. sAta sau nahIM de sakate.)
नाही. सातशे नाही जमणार. (nAhI. sAtashe nAhI jamaNAr. )
पाच सौ नही तो छे सौ ठीक है.(pAch sau nahI to Che sau ThIk hai.)
पाचशे नाही तर सहाशे ठीक आहेत.
(pAchashe nAhI tar sahAshe ThIk Ahet.)
छे सौ कपडोंके, छे सौ बर्तनके और दो सौ पोछा लगाने के.
(Che sau kapaDoMke, Che sau bartanake aur do sau poChA lagAne ke.)
सहाशे धुण्याचे; सहाशे भांड्यांचे आणि दोनशे लादी पुसायचे.
(sahAshe dhuNyAche; sahAshe bhAMDyAMche ANi donashe
lAdI pusAyache. )
ठीक है ?(ThIk hai ?)
ठीक आहे? (ThIk Ahe?)
हां. चलेगा.(hAM. chalegA.)हो चालेल. (ho chAlel. )
और छुट्टियोंका क्या ?(aur ChuTTiyoMkA kyA ?)
आणि सुट्ट्यांचं काय. (ANi suTTyAMchaM kAy.)
महिनेमें ४ छुट्टिया लूंगी.(mahinemeM 4 ChuTTiyA lUMgI.)महिन्यातून ४ सुट्ट्या घेत जाईन.
(mahinyAtUn 4 suTTyA ghet jAIn.)
४ ज्यादा होती है.(4 jyAdA hotI hai.)
४ जास्त होतात हो. (4 jAst hotAt ho. )
नहीं चाची घरका काम भी संभालना पडता है.
(nahI chAchI gharakA kAm bhI saMbhAlanA paDatA hai.)
नाही काकू घरचं काम पण बघायला लागतं.
(nAhI kAkU gharachM kAm paN baghAyalA lAgataM. )
कोई मिलने आता है; मेहमान आते है. (koI milane AtA hai; mehamAn Ate hai. )आलंगेलं-पैपाव्हणं असतं.
(AlaMgelM-paipAvhaNM asataM.)
हं. लेकिन बिना बताये छुट्टी मत लीजिये.(hM. lekin binA bataaye ChuTTI mat lIjiye.)
हं. पण न सांगता दांड्या मारू नका.
(hM. paN na sAMgatA dAMDyA mArU nakA.)
नही चाची. मै कभी भी बिना बताये छुट्टी नही लेती.
(nahI chAchI. mai kabhI bhI binA bataaye ChuTTI nahI letI.)
नाही काकू. मी कधीच न सांगता दांड्या मारत नाही.
(nAhI kAkU. mI kadhIch na sAMgatA dAMDyA mArat nAhI. )
कोई दिक्कत होगी तो पहलेही बता दूंगी नही तो फोन करूंगी.
(koI dikkat hogI to pahalehI batA dUMgI nahI to phon karUMgI.)
अडचण असेल तर आधी सांगेन नाही तर
फोन करेन तुम्हाला.
(aDachaN asel tar AdhI sAMgen nAhI tar
phon karen tumhAlA.)
ठीक है.(ThIk hai.)
बरं. (baraM.)
आज से ही शुरू करना काम.(Aja se hI shurU karanA kAm.)
आजपासूनच सुरुवात करा कामाला
(AjapAsUnach suruvAt karA kAmAlA.)
चलेगा.(chalegA.)चालेल. (chAlel.)
बर्तन बेसिन में रखें है उन्हे बाथरूम में ले जाईये.
(bartan besin meM rakheM hai unhe bAtharUm meM le jAIye.)
भांडी बेसिन मध्ये ठेवली आहेत ती
मोरीत/बाथरूम मध्ये घेऊन जा.
(bhAMDI besin madhye ThevalI Ahet tI
morIt/bAtharUm madhye gheUn jA.)
साबुन, स्क्रबर वहां उस कोने में है.(sAbun, skrabar vahAM us kone meM hai.)
साबण, घासणी तिकडे कोपऱ्यात आहे.
(sAbaN, ghAsaNI tikaDe koparxyAt Ahe.)
बर्तन मांजने के बाद रसोई/किचन के प्लेटफार्म पर रख दीजिये.
(bartan mAMjane ke bAd rasoI/kichan ke pleTaphArm par rakh dIjiye.)
भांडी घासून झाली की
स्वैपाकखोलीच्या/किचनच्या ओट्यावर ठेवा. (
bhAMDI ghAsUn jhAlI kI
svaipAkakholIchyA/kichanachyA oTyAvar ThevA.)
यह पोछा लेना जमीन साफ करने के लिये.
(yah poChA lenA jamIn sAph karane ke liye.)
लादी पुसायला ती बादली घ्या. फिनेलची बाटली खिडकीत आहे.
(lAdI pusAyalA tI bAdalI ghyA. phinelachI bATalI khiDakIt Ahe. )
जमीन साफ करने के लिये वह बाल्टी लीजिये. फिनेल की बोतल खिडकी में है.
(jamIn sAph karane ke liye vah bAlTI lIjiye. phinel kI botal khiDakI meM hai.)
हे पोतेरं/फडकं घ्या लादी पुसायला.
(he poteraM/phaDakaM ghyA lAdI pusAyalA. )
और बेड के नीचे से, सोफा के निचे से, सब कुर्सिओंके नीचे से अच्छे से साफ करना.
(aur beD ke nIche se, sophA ke niche se, sab kursioMke nIche se
acChe se sAph karanA.)
आणि दिवाणाखालून, सोफ्याखालून,
सगळ्या खुर्च्यांखालून नीट पुसा.
(ANi divANAkhAlUn, sophyAkhAlUn,
sagaLyA khurchyAMkhAlUn nIT pusA.)
हां जरूर. आप चिंता मत कीजिये. मै ठीक से साफ करती हूं.
(hAM jarUr. Ap chiMtA mat kIjiye. mai ThIk se sAph karatI hUM.)
हो नक्की. काही काळजी करू नका.
मी स्वच्छ पुसते.
(ho nakkI. kAhI kALajI karU nakA.
mI svachCha pusate.)
बर्तन मांजने के पहले कपडे भीगोकर रखना तकी अच्छे से साफ हो.
(bartan mAMjane ke pahale kapaDe bhIgokar rakhanA
takI achChe se sAph ho.)
भांडी घासायच्या आधी कपडे भिजवून ठेवा
म्हणजे नीट निघतील.
(bhAMDI ghAsAyachyA AdhI kapaDe bhijavUn ThevA
mhaNaje nIT nighatIl.)
ठीक है.(ThIk hai.)ठीके. (ThIke.)


यह आपकी तनख्वा.(yah ApakI tanakhvA.)
हा घ्या तुमचा पगार. (hA ghyA tumachA pagAr.)
दीजिये.(dIjiye.)द्या. (dyA.)
चाची. दिवाली का बोनस नही दिया.(chAchI. divAlI kA bonas nahI diyA.)काकू दिवाळीचा बोनस नाही दिलात.
(kAkU divALIchA bonas nAhI dilAt.)
दिवाली का बोनस ?(divAlI kA bonas ?)
दिवाळीचा बोनस ? (divALIchA bonas ?)
हां चाची. सब लोग देते है दिवाली का बोनस. तनख्वा जितनी और तनख्वा.
(hAM chAchI. sab log dete hai divAlI kA bonas. tanakhvA jitanI aur tanakhvA.)
हो काकू. सगळे जण दिवाळीचा बोनस देतात.
पगारा एवढा पगार.
(ho kAkU. sagaLe jaN divALIchA bonas detAt.
pagArA evaDhA pagAr.)
नहीं मौसी. तनख्वा जितनी और तनख्वा नही हो सकेगा.
(nahIM mausI. tanakhvA jitanI aur tanakhvA nahI ho sakegA.)
नाही हो मावशी. पगारा एवढा पगार नही जमणार.
(nAhI ho mAvashI. pagArA evaDhA pagAr nahI jamaNAr.)
दिवाली त्योहार है इसलिये सौ-दो सौ ज्यादा देती हूं.
(divAlI tyohAr hai isaliye sau-do sau jyAdA detI hUM.)
दिवाळी सण म्हणून शंभर-दोनशे जास्त देते.
(divALI saN mhaNUn shMbhar-donashe jAst dete.)
हमने जब तनख्वा की बात की तब ऐसा कुछ तय नही किया था.
(hamane jab tanakhvA kI bAt kI tab aisA kuCh tay nahI kiyA thaa.)
आपलं पगाराचं बोलणं झालं तेव्हा असं काही ठरलं नव्हतं.
(ApalM pagArAchaM bolaNM jhAlM tevhA asaM
kAhI TharalaM navhataM.)
ऐसे कैसे चाची. सब लोग देते है.(aise kaise chAchI. sab log dete hai.)असं कसं काकू. सगळीकडेच देतात.
(asaM kasaM kAkU. sagaLIkaDech detAt. )
मैने कुछ अलग नही कहा.(maine kuCh alag nahI kahA.)म्हणून मी काही वेगळं संगितलं नाही.
(mhaNUn mI kAhI vegaLM saMgitalaM nAhI.)
ये लीजिये चार सौ ज्यादा देती हूं. इससे ज्यादा नही हो पायेगा.
(ye lIjiye chAr sau jyAdA detI hUM. isase jyAdA nahI ho pAyegA. )
हे घ्या चारशे जास्ती देते. याहून जास्त नाही जमणार.
(he ghyA chaarashe jAstI dete. yaahUn jAst nAhI jamaNAr.)
अब मै क्या बोलूं ? दीजिये.(ab mai kyA bolUM ? dIjiye.)आता काय बोलणार मी. द्या. (AtA kaay bolaNAr mI. dyaa.)
चलती हूं मै.(chalatI hUM mai.)येते मी. (yete mI.)

Listen this conversation in Marathi at