My student Sunitha G tried to translate to commonly used sentences into Marathi. She has shared the list for the learning by fellow learners.

MarathiEnglish
Roll the chapatisपोली लाट.(polI lAT)
Grate the coconutनारळ किसून घ्या.(nAraL kisUn ghyA)
strain the teaचहा गाळ.(chahA gAL)
Put the clothes to dry कपडे वाळत घाला.(kapaDe vALat ghAlA)
Soak the clothesकपडे भिजवा.(kapaDe bhijavA)
Soak the beans overnight in waterकडधान्य रात्रभर पाण्यात भिजवा.(kaDadhAny rAtrabhar paNyAt bhijavA)
My earphone is tangledमाझा इयरफोन गुंतला आहे.(mAjhA iyaraphon guMtalA Ahe)
Untangle itतो सोडवा.(to soDavA)
Peel off the orangeसंत्र्याचे साल.(sMtryAche sAl)
Put my phone to chargeमाझा फोन चार्जीगला ठेवा.(mAjhA phon chArjIgalA ThevA)
My phone's bettery is deadमाझा फोन चार्ज नाहिये.(mAjhA phon chArj nAhiye)
The phone is only half chargedमाझा फोन अर्धा चार्ज आहे.(mAjhA phon ardhA chArj Ahe)
He ripped my bagत्याने माझी बॅग फाडली .(tyAne mAjhI b~ag phADalI)
My bag is rippedमाझी बॅग फाटली आहे.(mAjhI b~ag phATalI Ahe)
I will not spare himमी त्याला सोडणार नाही.(mI tyAlA soDaNAr nAhI)
Massage my legsमाझ्या पायाला मालिश करा.(mAjhyA pAyAlA mAlish karA)
Have another oneआणखी एक घ्या.(ANakhI ek ghyA)
I am getting boredमाला कंटाळा आला आहे.(mAlA kMTALA AlA Ahe)
Flip it overउलटे करा .(ulaTe karA)
Get on quicklyलवकर जा .(lavakar jA)
Put it awayते बाजूला ठेवा.(te bAjUlA ThevA)
Throw it awayते फेका.(te phekA)
Exams are nearingपरीक्षा जवळ आली आहे.(parIkShA javaL AlI Ahe)
Don't peak outबाहेर डोकावू नकोस.(bAher DokAvU nakos)
Get downखाली उतर.(khAlI utar)
I was stuck in the trafficमी ट्रॅफिकमध्ये अडकलो होतो.(mI Tr~aphikamadhye aDakalo hoto)
Do not mess with meमाझ्या नादाला लागू नको.(mAjhyA nAdAlA lAgU nako)
I am in debtमी कर्जात आहे.(mI karjAt Ahe)
What's in the breakfastन्याहारीत काय आहे.(nyAhArIt kAy Ahe)
I've cooked nothing today
मी आज काहीही स्वयंपाक केलेला नही.(mI Aj kAhIhI svayMpAk kelelA nahI)
They are on the busते बसमध्ये आहेत.(te basamadhye Ahet)
This bag is too heavyही बॅग खूपच जड आहे .(hI b~ag khUpach jaD Ahe )
I can fix itमी ते ठीक करु शकतो .(mI te ThIk karu shakato )
Don't get me wrongमाझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ घेऊ नका.(mAjhyA bolaNyAchA chukIchA artha gheU nakA)
Can I come tooमी सुद्धा येऊ शकतो का ?(mI suddhA yeU shakato kA )
Don't bite your nailsआपली नखे चावू नका.(ApalI nakhe chAvU nakA)
Has the film begunचित्रपटाला सुरूवात झाली आहे का?.(chitrapaTAlA surUvAt jhAlI Ahe kA ?)
Give me a handमला थोडी मदत करा .(malA thoDI madat karA )
Take it off the tableते टेबलवरुन काढा.(te Tebalavarun kADhA)
Get up from the chairखुर्चीवरुन उठ .(khurchIvarun uTh )
There is a fly in the teaचहात माशी पडली आहे.(chahAt mAshI paDalI Ahe)
Knead the flourपीठ मळ .(pITh maL )
Put out the candleमेणबत्ती विझवा .(meNabattI vijhavA )
Make the bed गाद्या घाला / झोपायची तयारी करा .(gAdyA ghAlA / jhopAyachI tayArI karA )
Your teeth are crookedतुमचे दात वाकडे/वेडेवाकडे आहेत.(tumache dAt vAkaDe/veDevAkaDe Ahet)
Your hair has turned whiteतुझे केस पांढरे झाले आहेत .(tujhe kes pAMDhare jhAle Ahet )
His face turned redत्याचा चेहरा लाल झाला .(tyAchA cheharA lAl jhAlA )
Don't walk barefootअनवाणी चालु नका .(anavANI chAlu nakA)
It's getting darkअंधार पडतोय.(aMdhAr paDatoy)
Don't pretendढोंग करु नका.(DhoMg karu nakA)
Kiran is so annoying किरण किती त्रासदायक आहे/ किरण किती कटकट करतो .(kiraN kitI trAsadAyak Ahe/ kiraN kitI kaTakaT karato )
Get on the busबसमध्ये चढ (basamadhye chaDh)
Get off the busबसमधून उतर.(basamadhUn utar)
Come closerजवळ ये.(javaL ye )
Keep goingपुढे जात रहा.(puDhe jAt rahA )
Keep watchingबघत रहा.(baghat rahA )
Keep listeningऐकत रहा .(aikat rahA)
Let him inत्याला आत येऊ दे .(tyAlA At yeU de )
He sneaked inत्याने आत डोकावून बघितले .(tyAne At DokAvUn baghitale )
He messed up everything त्याने सगळ्याची वाट लावली / त्याने सगळा पसारा केला .(tyAne sagaLyAchI vAT lAvalI / tyAne sagaLA pasArA kelA )
Cut down on sugarकमी साखर खा .(kamI sAkhar khA )
I have a runny noseमला सर्दी झाली आहे / माझ नाक वाहत आहे .(malA sardI jhAlI Ahe / mAjh nAk vAhat Ahe )
It is too sourते खूप आंबट आहे.(te khUp AMbaT Ahe)
You can't go outsideआपण बाहेर जाऊ शकत नाही.( ApaN bAher jAU shakat nahI )
Ravi hit kiran on his faceरवीने किरणच्या चेहऱ्यावर मारले / रवीने किरणच्या थोबाडीत मारले.(ravIne kiraNachyA cheharxyAvar mArale / ravIne kiraNachyA thobADIt mArale)
I can't do it just yetमी अद्याप हे करु शकत नाही.(mI adyAp he karu shakat nAhI )
Not just yetअद्याप नाही.(adyAp nAhI)
There is a call for youतुमच्यासाटी कॉल आहे .(tumachyAsATI k~ol Ahe )
How did it goकसं झालं.(kasaM jhAlM)
It went wellचांगलं झालं.(chAMgalM jhAlM)
He seems to be nice guyतो एक चांगला माणूस आहे असं वाटतंय/दिसतंय.(to ek chAMgalA mANUs Ahe asaM vATatMy/disatMy)
Is this seat takenया सीटवर कोणी बसलं आहे का .(yA sITavar koNI basalM Ahe kA )
Get the price downकिंमत कमी करता का .(kiMmat kamI karatA kA )
I hardly drink coffeeमी कॉफी खूप कमी पीते. / मी क्वचितच कॉफी पीते.(mI k~ophI khUp kamI pIte. / mI kvachitach k~ophI pIte)
Are you doneतुझं झालं का.(tujhM jhAlM kA)
Go get dressed quickly
लवकर कपडे बदलून तयार हो .(lavakar kapaDe badalUn tayAr ho )
I was get up @ 5 this morningमी आज सकाळी पाच वाजता उठलो.(mI Aj sakALI pAch vAjatA uThalo)
You just said itतुम्ही आत्ताच ते / तसं म्हणलात .(tumhI AttAch te / tas mhaNalAt )
I am feeling dizzy मला चक्कर येते आहे.(malA chakkar yete Ahe)
She is combing hairती भांग पाडते आहे / ती केस विंचरते आहे .(tI bhAMg pADate Ahe / tI kes viMcharate Ahe )
The monkey is climbing up the treeमाकड झाडावर चढत आहे .(mAkaD jhADAvar chaDhat Ahe )
The boat is sinking बोट बुडत आहे .(boT buDat Ahe )
The tap is dripping नळ गळतो आहे .(naL gaLato Ahe )
Close the lidझाकण बंद करा .(jhAkaN bMd karA )